รวมฮิต ความรู้เรื่อง Data Analytics (ภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้ ทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล (เนื้อหา Update เรื่อยๆ) ภาษาอังกฤษ 80%

ถ้าเคยลงทะเบียนแล้ว คลิ้กที่นี่

Your Instructor


ทักษะวัฒนะ
ทักษะวัฒนะ

Get started now!