ห่วงใย Thai Business เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส Season 1

รวมความรู้ ประสบการณ์จากผู้เขี่ยวชาญ CEO และที่ปรึกษาระดับโลก

Your Instructor


ห่วงใย Thai Business
ห่วงใย Thai Business

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!