การตลาดยุคใหม่ ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เข้าใจความสำคัญข้อมูล รู้จักการนำข้อมูลมาใช้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และเข้าถึงลูกค้า

Your Instructor


การตลาดวันละตอน
การตลาดวันละตอน

Course Curriculum


  pmd47 - ถอดรหัสข้อมูล ทำการตลาดแบบถึงใจ
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!