เทคนิคการใช้ Excel เจ๋งๆ ช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)

มารู้เทคนิคการใช้ Excel ที่จะช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น และพร้อมก้าวสู้การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Practitioner) กัน

Your Instructor


LinkedIn Learning
LinkedIn Learning

Get started now!