สร้างเพจให้ปัง ด้วย Facebook Insight (ภาษาอังกฤษ)

รู้จัก Facebook Insight และ การออกรายงานในรูปแบบ Excel (7 นาที)

Your Instructor


LinkedIn Learning
LinkedIn Learning

Course Curriculum


  Understand Facebook Insights and Reports (LinkedIn Learning)
Available in days
days after you enroll
  สรุปย่อ (ทักษะวัฒนะ)
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!