การออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design) - (ภาษาอังกฤษ)

เริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ การจัดวางองค์ประกอบภาพ การออกแบบตัวอักษร การใช้สี รวมถึงการใช้โปรแกรมออกแบบอย่าง Photoshop, Illustrator และ Ind

Your Instructor


LinkedIn Learning
LinkedIn Learning

Course Curriculum


  Introduction
Available in days
days after you enroll
  Conclusion
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!