ห่วงใย Inspired พบกับ Chef ชุมพล "อาหารสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิด"

เชฟชุมพล จะพาทุกคนไปรู้จักสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ และสามารถนำมาทำเป็นอาหารเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อสู้โควิด จะเป็นอาหารอะไรนั้น ไปติดตามกันได้

  Enroll in Course

Your Instructor


ห่วงใย Thai Business
ห่วงใย Thai Business

Course Curriculum


  ห่วงใย Inspired
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!