เรียนรู้การใช้ Photoshop 2021 (พื้นฐาน)

สอนการใช้งานโปรแกรม Photoshop 2021 (ภาษาอังกฤษ)

Your Instructor


LinkedIn Learning
LinkedIn Learning

Course Curriculum


  การเปิดไฟล์รูปภาพ
Available in days
days after you enroll
  พาทัวร์การใช้โปรแกรม Photoshop
Available in days
days after you enroll
  Blend Mode essentials
Available in days
days after you enroll
  Smart Object Essential
Available in days
days after you enroll
  Essential Layer Styles
Available in days
days after you enroll
  Type Essentials
Available in days
days after you enroll

Get started now!